Podzimní výstava v Ateliéru Josefa Sudka představí výběr z tvorby ,nejzarputilejšího českého fotografa‘ Jana Svobody

Provozovatelem Ateliéru Josefa Sudka je společnost PPF Art patřící do finanční a investiční skupiny PPF.

výstava otevřena pro veřejnost: 06. 10. - 20. 11. 2011 (denně kromě pondělí12.00 -18.00 hod.)
vernisáž:   středa 05. 10. 2011 od 18.00 hod.
kurátor výstavy:  Josef Moucha
realizace:    Lucie Mlynářová
Výstava je součástí FOTOGRAF festivalu, který v říjnu probíhá v Ateliéru Josefa Sudka a dalších osmi pražských galeriích. Festival organizuje platforma Fotograf 07 o.s. v rámci partnerství s Magistrátem hlavního města Prahy.

Pojetím výtvarné fotografie jako jedinečného díla, kde významnou roli hrály společně kompozice i proporce, se fotograf Jan Svoboda (1934 – 1990) zcela vymykal tehdejší představě o fotografii. Inspirací a často i rivalem mu byl Josef Sudek, proto je symbolické, že právě v Ateliéru Josefa Sudka se představí kolekce černobílých děl Jana Svobody.

Výběr z jeho tvorby je součástí prvního ročníku festivalu Fotograf, který se v desítce pražských galerií vrací k fotografické tvorbě z 80. let minulého století. Výstava potrvá od 6. října do 20. listopadu.

Průvodní slovo kurátora výstavy Josefa Mouchy:
Svobodův odkaz
Od pozdních let padesátých, leč hlavně v dekádách následujících, hrotil Jan Svoboda postoj maximalisty, „protože ten,“ jak říkal, „kdo v umění je horší než nejlepší, je špatný“.
Ve shodě s malíři usiloval o jedinečnost díla. Lpěl na rozměrech originálů v katalozích, protože četné záběry uskutečnil coby souběh kompozice a proporcí. Stanovení velikosti zvětšeniny tudíž považoval za součást kreace. Opakovaně vzdával hold předchůdcům Josefu Sudkovi a Paulu Cézannovi, mezi vrstevníky ctil především Stanislava Kolíbala a Zdeňka Palcra, v jejichž ateliérech fotografoval. Návaznost nepostrádala inspirované interpretační posuny. Stvrdil by to průřez celkem pozůstalosti. Rozumí se, že v komorní výstavě nevynikne ani tíhnutí k stále osobnějším motivům. Nicméně Svoboda nezískal exkluzivitu svými náměty, nýbrž vícevrstevnou citlivostí – včetně smyslu pro povahu média, s nímž zacházel.
Nad různorodě předznamenanými odezvami samozřejmě převládaly reflexe vlastní práce. Místy ústily v přehodnocení někdejších úspěšných řešení, byť za nimi tvůrce nadále stál, což stvrdil monografií. Záleželo tu na každém valéru, zejména na neobyčejně náročných polohách šedí, které by zradila jakákoli nedotaženost. Světelná kouzla nerozehrával pouze v rámci jím stvořeného iluzivního prostoru, ale též pomocí instalací zvětšenin tam, kde je ovlivňovaly proměny původní expozice příležitostným svitem dopadajícím na fotografii. Proto své věci pokud možno nezasklíval. Snažil se je lepit na sololitové desky, podkládané tak, aby nesplývaly se zdí. Vytvářel svého druhu objekty.
Jan Svoboda realizoval svou vizi v médiu, jež nebylo za jeho života ani zdaleka tak ceněno, jak jsme nyní zvyklí. Fotograf narozený roku 1934 zemřel v nedožitých šestapadesáti letech bez prostředků. Nedočkal se ani knižní bilance, na níž z posledních sil spolupracoval. Za den úmrtí byl úředně stanoven Nový rok 1990.

Jan Svoboda o své práci
„Když jsem přišel do Muzea, bylo to proto, že po tom, co se tady dělo v sedmdesátých letech, jsem byl deprimován a rozhodl jsem se, že je na čase si sehnat ‚řádné zaměstnání‘. Rozhodnul jsem se, že přestanu fotografovat pro sebe a budu se věnovat zaměstnání, řemeslu – například reprodukcím uměleckých děl. A tak jsem to udělal.“ (O působení v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze v letech 1971–1983; z rozhovoru s Libou Taylorovou pro British Journal of Photography.)

Galerie (5)

Fotografie z výstavy (6)

CV — Jan Svoboda

1934 narozen 27. 7. v Bohuňovicích u Olomouce
1950–54 studia scénického výtvarnictví na Škole uměleckého průmyslu v Praze
1956 začíná fotografovat
1963 jako jediný fotograf se stává členem skupiny Máj
1968 první samostatná výstava v Galerii na Karlově náměstí v Praze
1971-83 fotografem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
1975 souborná výstava v Domě pánů z Kunštátu v Brně
1982 výstava v londýnské Photographer’s Gallery a v Museum of Modern Art v Oxfordu
1983 komparativní výstava s Josefem Sudkem v Roudnici nad Labem
1990 umírá 1. ledna v Praze
KONTAKT PRO MÉDIAJitka Tkadlecová
informace pro média
Tel.: +420 224 174 704
e-mail: tkadlecova@ppf.cz
KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@atelierjosefasudka.cz

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.