Eliška Stejskalová
Smells like a table
24. 1.—3. 3. 2018
Vidět zvuk a slyšet obraz. Tyto netradiční způsoby vnímání se ve své instalaci snaží přiblížit Eliška Stejskalová, která se dlouhodobě věnuje zkoumání subjektivity zobrazení.
Jolana Havelková
Citlivá data
24. 11. 2017—19. 1. 2018
Hranice mezi soukromým a veřejným se stávají čím dál tím nejasnější. S osobními údaji se obchoduje, zvyšuje se množství více či méně skrytých kamer snímajících pohyb a chování lidí ...
Karin Zadrick
Zbytky
6. 9.—15. 10. 2017
V souboru Zbytky se Karin Zadrick soustředí na banální a jindy nepovšimnuté pozůstatky stojící na okraji lidského zájmu. Autorka je usazuje do nového kontextu, zhodnocuje jejich význam a mění jejich obsah z odpadu na novou vizuální informaci.
Petr Helbich
Petr Helbich (host Josef Sudek)
23. 6.—27. 8. 2017
MUDr. Petr Helbich (*1929) se vedle plicních chorob zaobírá celý život fotografií. Po setkání s Josefem Sudkem v roce 1948 jej právě Helbich zavedl do beskydského pralesa Mionší a stal se pravidelným hostem v Sudkově bytě i ateliéru.
Peter Fabo
Space for sale
5. 5.—16. 6. 2017
Peter Fabo je umělec jenž svá díla propracovává kontextuálně na několika rovinách. Určující je pro něj práce s fotografií. Nechápe ji ovšem jen jako produkci obrazů, ale především jako médium.
Peter Puklus
Handbook to the Stars
9. 3.—30. 4. 2017
Povědomí o práci maďarského fotografa Petra Pukluse měl u nás ještě nedávno pouze úzký okruh osob obdobného uměleckého zaměření. Jako řada jiných vizuálních umělců, nepovažuje se Puklus za klasického fotografa, ale za umělce užívajícího fotografii
Patrik Borecký
Tomáš Brabec
Buzkashi
25. 1.—5. 3. 2017
Buzkashi je tradiční sport rozšířený v zemích Střední Asie. Spíše než sport je pro některé hráče způsobem života.
David M. C. Miller
Labyrint věcí
25. 11. 2016—12. 1. 2017
V chromatickém světě Davida Millera můžeme spatřit jen fotografický papír a světlo. Tento nerozdělitelný pár se stává objektem i subjektem zároveň a dochází mezi nimi k nemateriální vazbě.
Ferdinand Bučina
Vzpomínka na Javorník
12. 10.—20. 11. 2016
V archivu fotografa a kameramana Ferdinanda Bučiny (1909 – 1994) najdeme nejvíce témat věnovaných vztahu člověka a přírody.
Pavel Baňka
Reflexe
7. 9.—9. 10. 2016
Za dobu své tvůrčí dráhy se Baňka ve svých fotografiích pohyboval mezi zachycováním představ a „dokumentováním“ vnějšího světa.
Josef Sudek
V šeru chrámu
29. 6.—30. 8. 2016
Dosud nevystavované a převážně nepublikované fotografie pražského chrámu sv. Víta, zapůjčené pro tuto výstavu ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Jaromír Funke
Fotogenie 20. let
25. 5.—25. 6. 2016
Pouto Josefa Sudka s Jaromírem Funkem vzniklo počátkem 20. let v Kolíně, kde měli oba rodinné zázemí a odkud vyráželi fotografovat romantické krajiny Polabí. Časem se ovšem přeneslo do Prahy, lákající příležitostmi k širšímu uplatnění.
Václav Kopecký
Zkamenělina
13. 4.—21. 5. 2016
- Vztah mezi předobrazem a obrazem, porcelánová váza je odlitek z formy, fotografie zvětšenina z negativu.
Viktor Karlík
Ruce básníků
9. 3.—8. 4. 2016
Projekt Viktora Karlíka z let 1993–2015 zahrnuje portréty rukou 31 básníků.
kunstWerk
Heimlichův manévr
27. 1.—4. 3. 2016
Tvůrčí formace kunstWerk opět po pěti letech vystupuje z poustevny tichých weekendů, aby instalovala svůj kabinet usebrání, práce a pohody, tentokrát v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě.
Junsheng Zhou
Světlo světlin
16. 12. 2015—22. 1. 2016
Zhouova instalace v Ateliéru Josefa Sudka odkazuje k jeho raným experimentům. Tak jako čínština zapisuje svými znaky ideje, tak Zhou Junsheng zachycuje světlem svoje chápání fotografie.
Jan Svoboda
Rekonstrukce I: Sbírka Jana Svobody
27. 11.—11. 12. 2015
Pokus o částečnou rekonstrukci mentálního rámce skrze artefakty pocházející ze Svobodovy pozůstalosti se paradoxně odehrává na půdě ateliéru Josefa Sudka, Svobodova největšího fotografického vzoru.
Pavel Štecha
O nás
16. 10.—22. 11. 2015
Pavel Štecha svými fotografiemi svět rozhodně měnit nechtěl. Šlo mu spíše o zanechání zprávy, nebo přesněji o autorský komentář k událostem, kterých byl svědkem.
Tomáš Hrůza
Way out
4. 9.—9. 10. 2015
Příroda není jen krásná a zajímavá, ale i krutá a nepochopitelná. Dokáže nás obejmout velkou silou tak, že nejsme schopni dýchat, natožpak si najít způsob, jak ji zachytit. Tomáš Hrůza se o to pokouší z mnoha stran.
Ze sbírky skupiny PPF
Josef Sudek
Jan Svoboda
Komparace II
1. 7.—30. 8. 2015
Miniaturní volná replika dávné výstavy, tentokrát konstruovaná ze Sudkových a Svobodových děl ve sbírce PPF a dokumentárních fotografií přátel a pamětníků.
- Kovanda
- waanja
moje moje ne tvoje!
22. 4.—19. 6. 2015
Dvojakost a jedinečnost, běžnost a ojedinělost, vtělená v role a mimikry, ... mapuje dočasnou low-tech architekturu provizorních vchodů, schodišť, vrátek a vikýřů, umanutých záplat ctihodných holandských budov.
Tereza Havlínková
Můžu si tě vyfotit
4. 3.—17. 4. 2015
soubor fotografií, který vznikal v rozmezí 12 let ( 2003-2015)
Jiří Černický
Reálný minimalismus
14. 1.—27. 2. 2015
Realizací výstavy se autor, co by fotograf nomád, zabýval sedm let. Je mapováním současného stavu minimalistických objektů na naší planetě.
Kateřina Zahradníčková
Ostrov
28. 11. 2014—10. 1. 2015
Ostrov – kus země kompletně obklopen vodou, ne dost velký na to abychom ho mohli nazvat kontinentem
Fotograf festival
Anna Orlowská
Případová studie: Neviditelnost
15. 10.—23. 11. 2014
Výstava se koná v rámci Festivalu Fotograf #4 – 'vidět a věřit'.
Ze sbírky skupiny PPF
Kouzla zátiší
25. 6.—30. 8. 2014
Exponáty z patrně největší soukromé sbírky české fotografie se liší jak svým záměrem, tak pojetím.
Jiří Thýn
Základní studie nenarativni fotografie
16. 5.—22. 6. 2014
Přefocená reprodukce z časopisu instalovaná na nástěnce, text vyrytý do omítky, černý závěs...
Libuše Jarcovjáková
Veronika Nastoupilová
Ziellos
9. 4.—11. 5. 2014
Nastoupilová s Jarcovjákovou sdílejí mnohé, školu, Berlín, životní styl i některé záběry, jejich situace se liší ...
Michal Czanderle
Fotografie válek_2.část
26. 2.—30. 3. 2014
Linearita, determinovaná každým uskupováním obrazů na základě dejinné následnosti ....
Andreas Wegner
CABINET
20. 11. 2013—5. 1. 2014
Německý umělec Andreas Wegner vstoupil do kontextu českého výtvarného umění jako iniciátor a také jeden z protagonistů mezinárodního uměleckého projektu Le Grand Magasin, který probíhal v letech 2008 až 2010.
Fotograf festival
Jiří Valoch
Lenka Vítková
Škála
16. 10.—15. 11. 2013
Do Sudkova ateliéru ve dvoře na pražském Újezdě, místa významově zatíženého životem a prací legendárního fotografa Josefa Sudka, společně vstupují dva konceptuální umělci dlouhodobě ohledávající možnosti textu.
Adéla Leinweberová
Zrušená zastávka
5. 9.—13. 10. 2013
Výstava se svou instalací snaží obrátit zažité zvyky spojené s Ateliérem Josefa Sudka.
Ze sbírky skupiny PPF
Piktorialisté
25. 6.—30. 8. 2013
Výstava Piktorialisté dává nahlédnout do sbírky fotografií skupiny PPF.
Michal Šeba
Nocturnalia
21. 5.—23. 6. 2013
Nocturnalia je výběr z aktuálního díla Michala Šeby
Jan Jindra
Vnitřní krajiny
9. 4.—19. 5. 2013
Rainer Maria Rilke a jeho svět ve fotografii
Michal Ureš
pod průhledem
5. 3.—7. 4. 2013
Cílem Michala Ureše při komponování výstavních celků je vzbudit zdání nahodilosti.
Tomáš Pospěch
Kurátorská práce/ Reloaded
18. 1.—28. 2. 2013
Tomáš Pospěch hrá vo svojom najnovšom projekte úlohu archeológa, bádateľa, fotografa, teoretika, kurátora a diváka súčasne.
Ivo Přeček
Ivo Přeček
5. 12. 2012—13. 1. 2013
Dílo Ivo Přečka bylo obvykle zhodnocováno v souvislosti s olomouckou fotoskupinou DOFO.
Tereza Příhodová
Lekce samoty
19. 10.—29. 11. 2012
Tady nejsem doma, ale ani to, čemu se říká doma, ani tam to není a teď jsem ráda, že je noc.
Ze sbírky skupiny PPF
Soumrak v zahradě Rothmayerů
29. 6.—31. 8. 2012
Tato výstava má být nostalgickou poctou prostoru, který zaujímal důležité místo v tvorbě Josefa Sudka – zahradě Rothmayerovy vily.
Robert V. Novák
Druhá část
16. 5.—21. 6. 2012
venku_ Vlastníš jen to, co zůstalo forum romanum_ to co máš, jsi si vzal.
Stein Štěpánka a Salim Issa
Národní obrození
4. 4.—10. 5. 2012
Zkoumání historicky podmíněných stereotypů je dnes předmětem snad všech oborů – globální procesy stále očividněji stírají po staletí platné etnické hranice a proměňují někdejší pojetí národních identit.
Viktor Kopasz
/City.zen/
22. 2.—28. 3. 2012
K různým charakteristikám naší kultury je na místě připojit i její označení coby kultury uchovávání.
Radeq Brousil
Bez názvu 19 - Bez názvu 21
11. 1.—16. 2. 2012
Hlavním motivem výstavy je kombinace / variace obrazu, jejich nekonečné možnosti a interpretace obrazu.
Jan Svoboda
Svobodův odkaz
6. 10.—20. 11. 2011
Podzimní výstava v Ateliéru Josefa Sudka představí výběr z tvorby ,nejzarputilejšího českého fotografa‘ Jana Svobody
Štěpánka Šimlová
Miluji tě, ale...
2. 9.—2. 10. 2011
Od začátku září se na jeden měsíc zabydlela v Ateliéru Josefa Sudka výstava Štěpánky Šimlové, autorky, která velmi ráda experimentuje s novými médii.
Josef Sudek
Návraty Josefa Sudka
29. 6.—28. 8. 2011
Fotografie Josefa Sudka se o letošních prázdninách vrátí do Ateliéru Josefa Sudka
Johana Pošová
První pád je já
13. 5.—26. 6. 2011
Ateliér Josefa Sudka hostí dílo fotografky Johany Pošové
Dušan Tománek
Proces
31. 3.—8. 5. 2011
Od 31. března do 8. května oživí Dušan Tománek svými fotografiemi Ateliér Josefa Sudka.
Tereza Kabůrková
U Sudka
10. 2.—27. 3. 2011
Od 9. února bude v prostorách Ateliéru Josefa Sudka instalována výstava černobílých i barevných fotografií mladé autorky Terezy Kabůrkové.
Jitka Horázná
Nedělní odpoledne
22. 12. 2010—6. 2. 2011
Ateliér Josefa Sudka ve druhé polovině prosince zaplní panoramatické fotografie mladé autorky Jitky Horázné, z jejího posledního cyklu „Nedělní odpoledne“.
Václav Jirásek
UPSYCH 316a
21. 10.—12. 12. 2010
Ateliér Josefa Sudka propůjčí své prostory od 21. října do 12. prosince aktuální tvorbě Václava Jiráska (1965).
Alena Kotzmannová
Rybí lidé
2. 9.—17. 10. 2010
Zvenku doléhá volání, ale rybí lidé jej ignorují. Rybí lidé jsou bytosti, které dovedou mluvit, ale mlčí. Mlčení může být chápáno jako forma vzdoru.
Jaromír Funke
Abstraktní kompozice
25. 6.—29. 8. 2010
Současné digitální tisky, vycházející z unikátních negativů Jaromíra Funkeho, rozšiřují představy o významném průlomu v médiu spadajícím zpravidla pod realismus.
Jiří David
OSB
12. 3.—2. 5. 2010
ORIENTED STRAND BOARD - jsou plošné lisované desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice.
Helena Lukasová
Memento (Pro Marcellu a Valentinu)
15. 1.—7. 3. 2010
Touto sérií fotografií vstupujeme na nejisté území, a tím nemyslím jen cizí zabydlené domy.
Jiří Černický
IFO archiv
12. 11. 2009—10. 1. 2010
Vzpomněl jsem si na jednu událost z roku 1978, kdy byl pozorován nad obcí Zlynka (ta se nachází na ukrajinsko-bělorusko-ruské hranici) záblesk, po kterém následovala ohlušující rána.
Marie Kratochvílová
Městské sochy
17. 9.—8. 11. 2009
Nejrozsáhlejším cyklem Marie Kratochvílové jsou Městské sochy, vznikající v letech 1975–86.
Zdena Kolečková
Odejdeš-li, změním se?
29. 4.—21. 6. 2009
„To máme po Němcích …“ Věta, která opakovaně provázela mé dětství ....
Josef Moucha
Na vlastní stopě
6. 3.—26. 4. 2009
Zážitek měníme v obraz a obraz v další zážitek.
Alena Kotzmannová
Někde jinde
24. 9.—26. 10. 2008
'Možná, že kdybych začal fotografovat barevně, tak by se mi to v hlavě všechno převrátilo a bylo by to už všechno někde jinde. Tak já už vidím jen v poměru světlo-stín a přechody mezi tím...' Josef Sudek
Josef Sudek
Privatissima – Nocturno
3. 7.—21. 9. 2008
Dostává-li se Sudkovu dílu v naší době vrcholného uznání, pro něž – přes všechny úspěchy autorova života – nenacházíme v minulosti obdoby, znamená to, že fotografii již začínáme přiznávat význam odpovídající dosahu média v oblasti umění.
Jan Šerých
Poslední snímek
30. 5.—29. 6. 2008
'Kameraman natočil výstřel izraelského tanku, který ho zabil...' oznamoval 16. dubna jeden z internetových denníků. Bulvární tón zprávy podtrhovaly kusé informace a záběry z výstřelem poškozené kamery, novinářovy poslední snímky.
Metafyzicko - Ontologicko- Nadčasovo - Absolútna - Transcendencia
26. 4.—8. 5. 2008
Velkoformátové tisky vystavené v Ateliéru JS jsou interpretací Filkovy metafyzické teorie, ale také interpretací - transformací - transcendencí vlastní i samotné umělecké práce.
Jan Kuděj
Výstava bez názvu
15. 2.—16. 3. 2008
Levý roh, pravý roh, celek, zrcadlo, jehla, slída, ... tak zněly pracovní názvy některých fotografií, které Jan Kuděj zařadil do výstavy v AJS. Pracovní názvy vznikají většinou mechanicky jako komunikační kódy a často jsou jen banálním popisem dominantníh
Ivars Gravlejs
Avdey Ter-Oganian
The Medium is the Message 2008
11. 1.—10. 2. 2008
Nyní, osmadvacet let po vyhlášení konce velkých vyprávění (Jean François Lyotard, 1979), třiadvacet let po vyhlášení konce umění (Arthur C. Danto, 1984) a osmnáct let po vyhlášení konce dějin (Francis Fukuyama, 1989), palčivá otázka dne zní: kde najít sub
Michal Pěchouček
Filmogram
30. 11. 2007—6. 1. 2008
Označení filmogram v kontextu výstavy série černobílých realistických fotografií Michala Pěchoučka a jednoho foto-light-boxu působí jako provokace, nonsense nebo slovní hříčka, odkazující bezprostředně k fotogramům (tj. fotografiím vznikajícím tzv. bez už
Jolana Havelková
Krajina 06
24. 10.—25. 11. 2007
Krajina kolem Kolína je pověstná poměrně málo zvlněným terénem polí a plání. Nejeden Čech, zvyklý na zalesněné šťavnaté kraje, je na takovém místě fascinován otevřenou podívanou, hloubkou pohledu daleko do polabské roviny, která nakonec přechází v téměř p
Josef Sudek
Privatissima - Poznámky, 50. - 70. léta
6. 9.—21. 10. 2007
„Dám hodně na instinkt. Člověk ho nikdy nesmí otupit tím, že by chtěl vědět všechno. I kdyby se mu to nakrásně povedlo, ztratí instinkt a bude jenom všechno vědět...” - Josef Sudek [KŘESŤAN 1976]
Drahomír Josef Růžička
Newyorské imprese
28. 6.—2. 9. 2007
'Člověk nemůže počítat s tím, že se požene k něčemu, co vidí poprvé, stiskne spoušť a odejde s mistrovským dílem. Je třeba znát všechny možné úhly záběru, všechny nálady… pakliže chcete dosáhnout něčeho jiného než jen poškrábat povrch.' Drahomír Josef Růž
Hynek Alt
Fotograf
1. 6.—24. 6. 2007
Hynek Alt: Fotograf. Jméno Příjmení: Povolání. Vizitka, sebe-identifikace, sebe-stylizace. V případě fotografie přesněji řečeno: autoportrét. V případě fotografa Hynka Alta přesněji řečeno: video cizí osoby.
G.R.A.M./ Wiedergänger
Přízraky
27. 4.—27. 5. 2007
G.R.A.M. se ve svých nových fotografických pracích pokouší o zobrazení možného stupně vývoje člověka, a to dalece před anebo po současné formě existence.
Markéta Othová
Mayday
21. 3.—22. 4. 2007
Ačkoli by se mohlo zdát, že se Markéta Othová sérií Mayday vrací k jedné fotografii z cyklu Staré zdroje, ve skutečnosti je záměr obou prací opačný.
Tereza Sochorová
Psaní sahá daleko…
18. 1.—18. 2. 2007
Marguerite Duras se v úvodu jedné ze svých posledních próz Psát důvěrně svěřuje se samotou, kterou pro sebe stvořila ve svém domě ve francouzském Neauphlu, aby mohla napsat pro ni \'dosud neznámé knihy\'..
- Kovanda
Radši bych byl andělem
6. 12. 2006—14. 1. 2007
Je přitažlivé pohrávat si s myšlenkou, že tuto výstavu bude návštěvník v prvním okamžiku považovat za díla zapomenutého surrealisty šedesátých nebo dokonce třicátých let.
Alexandra Vajd
Bez názvu 2003
3. 11.—3. 12. 2006
myslím si, že zásadní životní události jsou spojené s očekáváním, někdy radostným, někdy děsivým… Jsou to události, které každý z nás prožívá jinak. Cizí zkušenost nás nemůže plně připravit na to, co budeme jednou prožívat sami…
Jiří Thýn
All The Best
27. 9.—29. 10. 2006
Jiří Thýn (1977) patří k nejmladší generaci současných umělců. Odborná literatura označuje etapu mezi dokončením vysoké školy a dovršením třiceti let věku \'soutěskou rané dospělosti\'.
Dušek Miljaniće
Území trestných hodů
29. 6.—3. 9. 2006
basketbalový koš na stromě, na balkoně, na pláži, koš v potoce nebo mezi kupkami sena, koš jen pár metrů od propasti, koš kdekoliv a jakýkoliv… v Černé Hoře na ně narazíte na každém kroku
Jan Svoboda
Z pozůstalosti
27. 4.—28. 5. 2006
Výstava z pozůstalosti Jana Svobody (1934-1990) v Sudkově ateliéru svádí po dlouhé době dohromady dvě z nejvlivnějších osobností české poválečné fotografie.
Josef Sudek
Družstevní práce
24. 3.—23. 4. 2006
V roce 1978 získal Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v Praze darem více než 13 000 negativů, reprezentujících dokumentační a reprodukční tvorbu včetně práce pro reklamu slavného českého fotografa Josefa Sudka.
Hans Op de Beeck
Jan Rothuizen
Albert van Westing
film-still-life
16. 2.—19. 3. 2006
Rozhodně nezábavný postarší pár pije kávu, bez řečí a bez kavárenského klábosení, po několik dlouhých minut.
Václav Stratil
Dvojice
6. 1.—11. 2. 2006
Na výstavě Dvojice Václav Stratil (*1950 v Oloumouci) presentuje stejnojmenný soubor fotografií, na kterém s přestávkami pracuje od roku 2002.
Fotografie ze sbírky Dr. Rudolfa Weisse
1. 12.—30. 12. 2005
Už na první pohled to vyznívá jako fikce: Ve fotografické sbírce Moravské galerie v Brně byla při inventuře depozitáře v roce 2003 objevena složka s pěti negativy.
Michaela Thelenová
Krajiny
27. 10.—27. 11. 2005
Současná fotografie prochází emancipačním procesem. Její podoby se stávají více sondami do oblastí definicí a jsou zkoumáním, čím může fotografie být jako médium uchopitelné v současném světě plném paradoxů a změněných paradigmat.
Michal Kalhous
Kladky
16. 9.—23. 10. 2005
Jen málokterý autor dle mého názoru dnes u nás používá fotografii tak osobitým způsobem jako Michal Kalhous.
Jano Pavlík
Jano Pavlík Snina
23. 6.—11. 9. 2005
Pavlík začal fotografovat už na základní škole, když dostal svůj první fotoaparát značky Smena. A tak se ve východoslovenské Snině rozjíždí proces nekonečného cvakaní, specifického vnímání světa objektivem.
Jaroslav Rössler
Zrcadlení
19. 5.—19. 6. 2005
Ateliér Josefa Sudka dovršuje sérii tří výstav Jaroslava Rösslera (1902 - 1990), doplňujících představu o klasikově avantgardním odkazu.
Antonín Kratochvíl
USSA
8. 4.—15. 5. 2005
Výstava s názvem USSA je výběrem ze souboru Kratochvílových fotografií „Homeland In/Security“ (Domovská ne/bezpečnost), který vznikl v roce 2004 v New York City a Washingtonu D.C.
Barbora Přidalová
Houbaři
25. 2.—3. 4. 2005
Poslední fotografický cyklus černobílých fotografií „Houbaři“ mladé brněnské autorky Barbory Přidalové zjevuje konceptuální charakter prací s nadsázku či ironií, jako dva zdánlivě neslučitelné světy.
Exit
14. 1.—20. 2. 2005
Soubor fotografií Zorana Kovačeviče, který vystavuje Ateliér Josefa Sudka pod názvem Exit, představuje intimní záběry – portréty a ztichlá zákoutí.
Jindřich Přibík
O Bohu, smrti, a tak dále
12. 11. 2004—9. 1. 2005
Hledání tajemství jsoucna, zkoumání hranic skutečnosti, záhadné a apokalyptické vize, metamorfózy, tak by se také dal označit soubor fotografií vybraných z průběhu celé tvorby se speciálním ohledem na alchymii obrazu a enigmu sdělení.
Josef Sudek
Tanec
17. 9.—7. 11. 2004
U příležitosti 4. výročí obnovení Ateliéru Josefa Sudka a výročí úmrtí Josefa Sudka (17. 3. 1896 – 15. 9. 1976) Vás zveme na vernisáž výstavy Josef Sudek – Tanec
Peter Župník
Světla
25. 6.—12. 9. 2004
Peter Župník dává jasně přednost vnitřnímu modelu před vnějším, poněvadž mu jde o proces poetizace a o vytváření jiné skutečnosti, o hledání tajemství v prostoru a čase, ve světě přirozeném i uměle vytvořeném.
Ludmila Holíková
Nedělní odpoledne I
14. 5.—20. 6. 2004
V Ateliéru Josefa Sudka se poprvé v Praze představila slovenská fotografka Ludmila Holíková.
Jaroslav Rössler
Experimenty 50.–70. let
2. 4.—9. 5. 2004
V pořadí druhá z cyklu tří výstav klasika fotografické avantgardy Jaroslava Rösslera
Alexandr Hackenschmied
Praha / Paris / New York
11. 2.—28. 3. 2004
Výstava, která proběhla souběžně v Ateliéru Josefa Sudka a Francouzském institutu v Praze, představila fotografické dílo Alexandra Hackenschmieda v jeho nejrůznějších aspektech
Jan Raba
V odlišném čase
9. 1.—8. 2. 2004
Tato fotografická výstava, která představuje komorní výběr z autorových cyklů
Zuzana Knězeková
Soňa Sadloňová
Jana Znášiková
Svetlofília
21. 11. 2003—4. 1. 2004
Výstava představila tvorbu tří mladých slovenských autorek, které v minulém roce absolvovaly VŠVU v Bratislavě v ateliéru Miloty Havránkové.
Antonín Horák
Fotograf města Zlína
19. 9.—2. 11. 2003
Pražská výstava je komorní koncentrovanou reprízou Horákovy zlínské retrospektivy.
Bohdan Holomíček
Autoportréty a fotografie
1. 8.—14. 9. 2003
Výstava představila dva Holomíčkovy soubory; autoportréty a fotografie, které nebyly nikdy nazvětšovány.
Jaroslav Rössler
Rané abstrakce
13. 6.—27. 7. 2003
Jaroslav Rössler se stal pionýrem čistě fotografické abstrakce. Proto patří k nejdůležitějším postavám vizuálního umění všech dob.
Lukáš Jasanský
Martin Polák
Ignác
25. 4.—8. 6. 2003
V Ateliéru Josefa Sudka byl od 25. dubna k vidění autorský výběr ze souboru černobílých fotografií českých fotografů Lukáše Jasanského a Martina Poláka nazvaný „Ignác“.
Gérald Assouline
Na baltském pomezí
7. 3.—21. 4. 2003
V Ateliéru Josefa Sudka vystavil francouzský fotograf a sociolog Gérald Assouline, kterého jeho sociologické výzkumy přivedly v posledních třech letech do Pobaltí
Tono Stano
17. 3.—17. 3. 2003
V Ateliéru Josefa Sudka proběhla v den 107. výročí Sudkových narozenin jednodenní výstava dokumentárních fotografií Tona Stana
Dragan Dragin
Souhvězdí pastýře
17. 1.—2. 3. 2003
Pastevec symbolizuje vytrvalé bdění a ochranu. Bývá přirovnáván ke slunci, které všechno vidí.
Jindřich Vávra
Fotogramy „Fantastic super attak art boy“
22. 11. 2002—12. 1. 2003
Když téměř před dvěma lety tragicky zemřel výtvarník Jindřich Vávra (1928–2001), jeho obsáhlé dílo málem putovalo na smetiště.
Miro Švolík
Otvory a díry
4. 10.—17. 11. 2002
Dva roky výstavní činnosti v Ateliéru Josefa Sudka završuje výstava 11 černobílých fotografií známého slovenského fotografa žijícího v Praze.
Panorama
26. 7.—1. 9. 2002
Berlínský fotograf Jens Knigge (1964) poprvé vystavoval své práce v ČR.
Jan Lukas
Pompeje/Manhattan
7. 6.—21. 7. 2002
Soubor černobílých a barevných fotografií „Pompeje/Manhattan“, v nichž autor konfrontuje živé a mrtvé město a nachází v nich překvapivě podobná zákoutí.
Ivan Pinkava
TNF
26. 4.—2. 6. 2002
Série černobílých fotografií inspirovaná spoluprací se členy pohybového divadla Teatr Novogo Fronta.
I prach se směje
22. 2.—31. 3. 2002
Výběr z obsáhlého souboru velkoformátových černobílých fotografií, který autor představil koncem roku 2001 v křížové chodbě pražského Karolina.
Lu
4. 1.—17. 2. 2002
Mladý italský fotograf českého původu představuje dva cykly černobílých snímků: „Lu-člověk a prostor“ a „Josef a Baron“.
Drahomír Josef Růžička
Klasik z New Yorku
2. 11.—30. 12. 2001
Představení tvorby jednoho z klasiků české fotografie
Josef Sudek II.
20. 9.—28. 10. 2001
Výstava fotografií Josefa Sudka při příležitosti 25. výročí úmrtí autora
Vasil Stanko
10. 8.—14. 9. 2001
Výstavní projekt spjatý s uvedením autorovy monografie a zaměřený na fotografické stereografy – tzn. fotografie vyrobené složitou technologií skládáním dvou diapozitivů.
Gabina Fárová
7. 6.—5. 8. 2001
Gabina Fárová 7. 6. 2001 – 5. 8. 2001 Autorka je známá zejména prostřednictvím svých děl ze sérií Praha, Klášter ve Valdicích, Cirkus Humberto, Faust, Kolotoč a Gabinetky.
Emila Medková
18. 4.—31. 5. 2001
Exkluzivní prezentace portfolia 10 autorčiných fotografií pocházejících převážně z cyklu „Zavřeno
František Drtikol
19. 1.—4. 4. 2001
Výstava významné osobnosti české fotografie světového formátu.
Josef Sudek I.
14. 9. 2000—10. 1. 2001
Při slavnostním otevřením Ateliéru Josefa Sudka dne 14. září 2000 byla zároveň zahájena první výstava v tomto ateliéru.
KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@atelierjosefasudka.cz

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.